Chờ đợi Mac OS X 10.5.4

<

Có vẻ như một bản cập nhật khác sẽ sớm được phát hành - Mac OS X 10.5.4. Blog Apple viết rằng các nhà phát triển sẽ nhận được phiên bản sơ bộ của bản cập nhật trước ngưỡng của WWDC. Gói cập nhật sẽ nặng khoảng 55 MB (nhớ lại rằng bản cập nhật mới nhất nặng hơn 400 MB).

Nhiều khả năng, họ sẽ loại bỏ lỗi trong iCal, giải quyết vấn đề lưu tệp từ các chương trình Adobe Creative Suite - inDesign, Photoshop, v.v. - đến một máy chủ từ xa (đã báo cáo rằng các tệp bị hỏng). Ý kiến ​​cũng được bày tỏ rằng với việc phát hành 10.5.4, Mac sẽ được chuyển thành Me.com.

<

Bài ViếT Phổ BiếN