Macro macro được cập nhật

<

Như các thủ thuật trên Internet của Google đã viết, các lập trình viên Google đang làm việc trên một phiên bản mới của dịch vụ Gmail. Những người dùng đã có cơ hội dùng thử Gmail 2 có thể nhận thấy rằng nhiều tiện ích và tập lệnh Greasemonkey phổ biến đã ngừng hoạt động.

Mihai Parparita đã phát hành tập lệnh GMail Macros được cập nhật hỗ trợ đầy đủ phiên bản cập nhật của Google Mail. Tác giả cũng đã thêm một số phím nóng hữu ích:

  • shift + i: Đánh dấu là đã đọc
  • shift + u: Đánh dấu là chưa đọc
  • shift + 3: Di chuyển đến thùng rác và những thứ khác.

Có dây lưu ý rằng phiên bản mới của Gmail có một phần tử gmonkey. Điều này có nghĩa là Gmail sẽ hỗ trợ bán chính thức cho Greasemonkey.

<

Bài ViếT Phổ BiếN