Các trang web không chỉ có sẵn cho tôi?

<

Có lẽ mỗi chúng ta ít nhất một lần gặp phải tình huống khi trang web "không mở". Nó xảy ra theo những cách khác nhau - có thể là sự cố ở phía nhà cung cấp (vấn đề với DNS, tốc độ kết nối giảm, v.v.) hoặc sự kiểm duyệt của nhà cung cấp (có những tin nhắn như vậy) hoặc bản thân trang web thực sự không có.

Dịch vụ cho mọi người hay chỉ tôi? có một giao diện đơn giản chết tiệt - chỉ định địa chỉ của trang web, bạn được thông báo về trạng thái của nó (có sẵn / không khả dụng).

<

Bài ViếT Phổ BiếN