OldApps - Cửa hàng phần mềm cũ

<

OldApps - lưu trữ tệp của các chương trình cũ. Tài nguyên có thể hữu ích trong một số trường hợp. Ví dụ: bạn vẫn có một máy tính cũ, nhưng các phiên bản mới của chương trình không khởi động trên nó do yêu cầu hệ thống cao. Một lý do có thể khác: một phiên bản mới của tiện ích - vấn đề mới. Vì vậy, đôi khi nó được khuyến khích để quay trở lại trước đây. Nó cũng xảy ra rằng ứng dụng được phát hành đầu tiên theo giấy phép miễn phí, và sau đó tác giả, vui mừng với sự phổ biến của nó, chuyển sang trạng thái chia sẻ (phần mềm chia sẻ).

OldApps vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và không có nhiều chương trình ở đây, nhưng đã có một số tùy chọn thú vị. Tác giả không chỉ thêm các tiện ích, mà còn, ví dụ, các kịch bản blog. Tất cả các chương trình để thuận tiện sắp xếp thành các loại. Nói chung, đánh dấu.

Oldapps

<

Bài ViếT Phổ BiếN