2 năm không có Steve: 10 câu nói ấn tượng về Jobs

<
acaben / flickr.com

Hầu hết những câu nói truyền cảm hứng nhất từ ​​Steve Jobs được lấy từ bài phát biểu của ông cho các sinh viên tại Stanford, vào năm 2005, khi ông đưa ra câu nói nổi tiếng: Bạn có quá ít thời gian để sống với người khác.

Tuy nhiên, nhà đổi mới nổi tiếng đã có nhiều tuyên bố đáng chú ý khác xuất hiện định kỳ trên các tạp chí nổi tiếng. Mười câu nói hay nhất, lấy từ cuốn sách của Steve Beam, ông Steve Steve Jobs. Từ người đầu tiên

<

Bài ViếT Phổ BiếN