Trò chơi: ai trả tiền cho pizza?

<

Gặp gỡ bạn bè có thể biến thành một trò chơi may rủi, nhờ một món roulette đặc biệt. "Người bảo trợ" chỉ ở trong một ngăn của "trống". Trải pizza hoặc thức ăn khác lên món ăn. Và bây giờ, người đã lấy một miếng bằng "viên đạn", anh ta trả tiền cho pizza, rửa chén đĩa hoặc thực hiện một số nhiệm vụ khác mà bạn nghĩ ra cùng nhau.

Bạn có thể mua một roulette ở đây.

<

Bài ViếT Phổ BiếN